Monday Development
Opis projektu
Wzięliśmy udział w konkursie, którego celem było przygotowanie nazwy, claimu i Key Visual dla nowopowstającej inwestycji dewelopera w Poznaniu. W krótkim czasie przedstawiliśmy zamawiającemu 4 propozycje.
Szczegóły